กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ วิสิทธิเขต
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางดรุณี วลัญช์อารยะ
ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ร้อยตรีเอกรัตน์ โอปัน
ครูผู้ช่วย

นายมงคลชัย ไวกสิกรรม
ครูอัตราจ้าง