สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 709.38 KB
สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน ชมพู - ดำ

         ชมพู หมายถึง ความรักที่มีต่อมวลมนุษยชาติ ความเพียรพยายาม

         ดำ หมายถึง ความเสียสละ อดทน อดกลั้น ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก


คำขวัญ

มารยาทงาม  ความรู้ดี  กีฬาเด่น  เน้นวินัย