กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางประจวบ รอดวิหก
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

นายวรชัย บุญประเสริฐ
ครูชำนาญการ

นางสาวปรีญานุช นิลนัน
ครูผู้ช่วย

นายเกษม พูลเปี่ยม
ครูอัตราจ้าง