ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (อ่าน 14) 15 พ.ค. 66
ประกาศโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา เรื่อง ระเบียบทรงผมนักเรียน โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา พ.ศ. 2566 (อ่าน 17) 14 พ.ค. 66
ประกาศโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 99) 29 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 113) 23 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ ,ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน (อ่าน 785) 15 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ ,ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ,ตำแหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 852) 12 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 670) 05 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (อ่าน 678) 05 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 539) 05 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 577) 05 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2564 (จบพร้อมรุ่น) อนุมัติจบวันที่31 มีนาคม 2565 (อ่าน 577) 30 มี.ค. 65
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 (จบพร้อมรุ่น) อนุมัติจบวันที่31 มีนาคม 2565 (อ่าน 524) 30 มี.ค. 65
ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ทุกคน ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้วยครับ (อ่าน 956) 11 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 470) 02 มี.ค. 65
ประกาศแจ้งหยุดเรียน 1 วัน ทั้งในรูปแบบ On-line และ On-Site (อ่าน 1378) 14 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา การเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5 (อ่าน 552) 03 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะไม่จบหลักสูตรปีการศึกษา 2564 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) (อ่าน 610) 29 ธ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะไม่จบหลักสูตรปีการศึกษา 2564 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) (อ่าน 716) 29 ธ.ค. 64
ประกาศผลการเรียนซ้ำรายวิชา ครั้งที่ 1 (อ่าน 592) 23 ธ.ค. 64
ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ( 7-13 ธ.ค.64) (อ่าน 573) 23 ธ.ค. 64
ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 (18 ต.ค.-30 พ.ย.64) (อ่าน 560) 23 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 538) 17 มิ.ย. 64
ประกาศกำหนดการรับอุปกรณ์การเรียน , เครื่องแบบนักเรียนและ ใบงาน สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 และการสอบคัดเลือกห้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 471) 10 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา เรื่อง การยกเลิกการสอบคัดเลือกนักเรียน และเลื่อนการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 520) 20 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (อ่าน 539) 19 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 525) 19 พ.ค. 64
การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ฉบับใหม่) และการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 559) 08 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ประจาปีการศึกษา 2564 (อ่าน 534) 03 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ประจาปีการศึกษา 2564 (อ่าน 603) 03 พ.ค. 64
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 534) 09 มี.ค. 64
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 577) 09 มี.ค. 64
กลุ่มบริหารงานวิชาการ : เรื่องเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 538) 04 ก.พ. 64