ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 9:00 น. พิธีวางศิลาฤกษ์ และยกเสาเอก ก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา โดยพระราชวชิรสุนทร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดท่าพระเจริญพรต พระครูนิวิฐสังฆกิจ เจ้าคณะอำเภอเก้าเลี้ยว เจ้าอาวาสวัดเก้
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2566,09:35   อ่าน 8 ครั้ง