ภาพกิจกรรม
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8:30 น. คุณครูสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี ATK นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการตรวจทุกคนไม่พบเชื้อ # ขอขอบคุณเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยวที่ให้ความอนุเคราะห์ชุดตรวจและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจ มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2565,16:18   อ่าน 52 ครั้ง