ภาพกิจกรรม
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:30 น.ขอขอบคุณ คุณสุภิญญา พูลเกลี้ยง คุณปกรณ์กฤษณ์ พิลึก สาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 กิจกรรมอบรมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพต
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2564,11:56   อ่าน 35 ครั้ง