ภาพกิจกรรม
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:30 น.ขอขอบคุณ คุณสุภิญญา พูลเกลี้ยง สาธารณสุขจังหวัด และคุณปรียาภัสสร์ เหล็กเพชร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 กิจกรรมอบ
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2564,11:54   อ่าน 26 ครั้ง