ภาพกิจกรรม
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑-๓ จำนวน ๓๐๘ คน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 # ขอขอบคุณเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ อสม.และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเก้าเลี้ยวทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ช่วยอำนวยความสะดวกในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2564,11:48   อ่าน 27 ครั้ง