รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
320 หมู่ 1   ตำบลเก้าเลี้ยว  อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230
เบอร์โทรศัพท์ 0-5629-9192 เบอร์แฟกส์ 0-5629-9192
Email : admin@kaoliao.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :