เปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563

แบ่งปันสิ่งที่คุณเห็น

โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1  วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ฟังประกาศในช่วงโควิด-19 นี้อีกครั้ง