ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ ๑ (TRRO) ๒๐๒๐ Thailand Robot & Robotic Olympiad ๒๐๒๐
ชื่ออาจารย์ : นางรุ่งนภา แต่งสกุล
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2564,13:48  อ่าน 460 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ ๑ (TRRO) ๒๐๒๐ Thailand Robot & Robotic Olympiad ๒๐๒๐
ชื่ออาจารย์ : นายสังสรรค์ แต่งสกุล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2564,13:44  อ่าน 431 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ ๑ (TRRO) ๒๐๒๐ Thailand Robot & Robotic Olympiad ๒๐๒๐
ชื่ออาจารย์ : นายเกียรติยศ จิตรโกศล
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2564,13:38  อ่าน 422 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขัน North East Robot Challenge วันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
ชื่ออาจารย์ : นางรุ่งนภา แต่งสกุล
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2564,13:35  อ่าน 384 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขัน North East Robot Challenge วันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
ชื่ออาจารย์ : นายสังสรรค์ แต่งสกุล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2564,13:30  อ่าน 327 ครั้ง
รายละเอียด..