ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ ๑ (TRRO) ๒๐๒๐ Thailand Robot & Robotic Olympiad ๒๐๒๐
ชื่ออาจารย์ :
ตำแหน่ง : ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2564,13:51  อ่าน 94 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ ๑ (TRRO) ๒๐๒๐ Thailand Robot & Robotic Olympiad ๒๐๒๐
ชื่ออาจารย์ : นางรุ่งนภา แต่งสกุล
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2564,13:48  อ่าน 99 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ ๑ (TRRO) ๒๐๒๐ Thailand Robot & Robotic Olympiad ๒๐๒๐
ชื่ออาจารย์ : นายสังสรรค์ แต่งสกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2564,13:44  อ่าน 108 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ ๑ (TRRO) ๒๐๒๐ Thailand Robot & Robotic Olympiad ๒๐๒๐
ชื่ออาจารย์ : นายเกียรติยศ จิตรโกศล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2564,13:38  อ่าน 128 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขัน North East Robot Challenge วันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
ชื่ออาจารย์ : นางรุ่งนภา แต่งสกุล
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2564,13:35  อ่าน 110 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขัน North East Robot Challenge วันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
ชื่ออาจารย์ :
ตำแหน่ง : ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2564,13:32  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขัน North East Robot Challenge วันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
ชื่ออาจารย์ : นายสังสรรค์ แต่งสกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2564,13:30  อ่าน 73 ครั้ง
รายละเอียด..