ประกาศรับสมัครครูภาษาไทย 13 พ.ย. 2561

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา (ประกาศ 13 พย. 2561)

ใบสมัคร

Read more

ประกาศ รายชื่อและห้องสอบ ม.1, ม.4 – 2561

โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ประกาศรายชื่อและห้องสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
โดยทำการสอบในวันที่ 1 เมษายน 2561  ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบได้ที่ ลิงค์ ด้านล่าง

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 4

Read more

ประกาศ ม.3 รับวุฒิการศึกษา 30 มีนาคม 2561

ประกาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถรับวุฒิการศึกษา ได้ในวันที่ 30 มีนาคม 2561
เวลา 12.00 น. ถึง 15.00 น. โดยแต่งกายชุดนักเรียนให้ถูกต้องตามแบบฟอร์มนักเรียนเท่านั้น
หมายเหตุ จะไม่มอบวุฒิการศึกษาให้กับนักเรียน ในกรณีแต่งกายไม่เรียบร้อย เช่น สวมรองเท้าแตะในชุดนักเรียน เป็นต้น

Read more

ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และอนุมัติจบการศึกษา

ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 2/2560 และอนุมัติจบการศึกษา ดังมีรายการต่อไปนี้

# ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  >>  วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561
# สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6   >> วันที่ 12-16 มีนาคม 2561
# สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6   >> วันที่ 17-23 มีนาคม 2561

# อนุมัติจบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 (จบพร้อมรุ่น)  >> วันที่ 24-30 มีนาคม 2561
# อนุมัติจบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 (จบไม่พร้อมรุ่น) วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

# นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับวุฒิการศึกษา  >> วันที่ 30 มีนาคม 2561
# นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับวุฒิการศึกษา  >> วันที่ 4 เมษายน 2561

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามหน้าเว็บไซต์โรงเรียน เฟสบุ๊คแฟนเพจกลุ่มบริหารงานวิชาการ หรือในโปรแกรม SGS

Read more

ประกาศรับสมัคร นักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4

ประกาศรับสมัคร นักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4

ประกาศรับสมัคร นักเรียนใหม่ ชั้น ม. 1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

รับสมัคร              วันที่ 25-28 มีนาคม 2561
สอบคัดเลือก      วันที่ 1 เมย. 2561
ประกาศผล         วันที่ 5 เม.ย. 2561
วันรายงานตัว     วันที่ 5 เม.ย. 2561
วัน มอบตัว         วันที่ 6 เม.ย. 2561

โดยนักเรียนชั้น ม.4 มีแผนการเรียน 2 แผนการเรียน ดังนี้
1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ “ห้องเรียน Kraeng Program”  จำนวน  1 ห้องเรียน
2. แผนการเรียนทั่วไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 056-383528 หรือ 082-2255624 คุณครูเกียรติชัย เพ็ญวิจิตร

Download ใบสมัคร ม.1

Download ใบสมัคร ม.4

Read more