ค่ายลูกเสือ สวนสยาม’2561

โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเดินทางไกล ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว สวนสยาม แขวง คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมี นายภาคินัย ชัยดี เป็นผู้อำนวยการค่าย นายวรชัย บุญประเสริฐ เป็นผู้อำนวยการฝึก

Read more

ปัจฉิมนิเทศ

โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาจัดงานปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนที่กำลังจบปีการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6

Read more

OpenHouse Kaoliao School

โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาจัดกิจกรรม Open House ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ในปีนี้มีวิทยาลัยการอาชีพต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดยมี นายสินาทร โอ่เอี่ยม นายอำเภอเก้าเลี้ยวเป็นประธานในพิธีเปิด

 

Read more

ถ่ายรูปจบปีการศึกษา ม.3 ม.6

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร่วมกันถ่ายภาพหมู่กับคณะครูผู้บริหาร ที่กำลังจะจบปีการศึกษา 2560 โดย ม.3 รุ่นที่ 41 และ ม.6 รุ่นที่ 22

Read more