ประกาศ รายชื่อและห้องสอบ ม.1, ม.4 – 2561

โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ประกาศรายชื่อและห้องสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
โดยทำการสอบในวันที่ 1 เมษายน 2561  ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบได้ที่ ลิงค์ ด้านล่าง

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 4

Read more

ประกาศ ม.3 รับวุฒิการศึกษา 30 มีนาคม 2561

ประกาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถรับวุฒิการศึกษา ได้ในวันที่ 30 มีนาคม 2561
เวลา 12.00 น. ถึง 15.00 น. โดยแต่งกายชุดนักเรียนให้ถูกต้องตามแบบฟอร์มนักเรียนเท่านั้น
หมายเหตุ จะไม่มอบวุฒิการศึกษาให้กับนักเรียน ในกรณีแต่งกายไม่เรียบร้อย เช่น สวมรองเท้าแตะในชุดนักเรียน เป็นต้น

Read more

ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และอนุมัติจบการศึกษา

ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 2/2560 และอนุมัติจบการศึกษา ดังมีรายการต่อไปนี้

# ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  >>  วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561
# สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6   >> วันที่ 12-16 มีนาคม 2561
# สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6   >> วันที่ 17-23 มีนาคม 2561

# อนุมัติจบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 (จบพร้อมรุ่น)  >> วันที่ 24-30 มีนาคม 2561
# อนุมัติจบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 (จบไม่พร้อมรุ่น) วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

# นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับวุฒิการศึกษา  >> วันที่ 30 มีนาคม 2561
# นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับวุฒิการศึกษา  >> วันที่ 4 เมษายน 2561

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามหน้าเว็บไซต์โรงเรียน เฟสบุ๊คแฟนเพจกลุ่มบริหารงานวิชาการ หรือในโปรแกรม SGS

Read more

ค่ายลูกเสือ สวนสยาม’2561

โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเดินทางไกล ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว สวนสยาม แขวง คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมี นายภาคินัย ชัยดี เป็นผู้อำนวยการค่าย นายวรชัย บุญประเสริฐ เป็นผู้อำนวยการฝึก

Read more

ปัจฉิมนิเทศ

โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาจัดงานปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนที่กำลังจบปีการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6

Read more

OpenHouse Kaoliao School

โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาจัดกิจกรรม Open House ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ในปีนี้มีวิทยาลัยการอาชีพต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดยมี นายสินาทร โอ่เอี่ยม นายอำเภอเก้าเลี้ยวเป็นประธานในพิธีเปิด

 

Read more

ประกาศรับสมัคร นักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4

ประกาศรับสมัคร นักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4

ประกาศรับสมัคร นักเรียนใหม่ ชั้น ม. 1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

รับสมัคร              วันที่ 25-28 มีนาคม 2561
สอบคัดเลือก      วันที่ 1 เมย. 2561
ประกาศผล         วันที่ 5 เม.ย. 2561
วันรายงานตัว     วันที่ 5 เม.ย. 2561
วัน มอบตัว         วันที่ 6 เม.ย. 2561

โดยนักเรียนชั้น ม.4 มีแผนการเรียน 2 แผนการเรียน ดังนี้
1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ “ห้องเรียน Kraeng Program”  จำนวน  1 ห้องเรียน
2. แผนการเรียนทั่วไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 056-383528 หรือ 082-2255624 คุณครูเกียรติชัย เพ็ญวิจิตร

Download ใบสมัคร ม.1

Download ใบสมัคร ม.4

Read more

ถ่ายรูปจบปีการศึกษา ม.3 ม.6

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร่วมกันถ่ายภาพหมู่กับคณะครูผู้บริหาร ที่กำลังจะจบปีการศึกษา 2560 โดย ม.3 รุ่นที่ 41 และ ม.6 รุ่นที่ 22

Read more