ไหว้เจ้าตรุษจีน 2561 อำเภอเก้าเลี้ยว

โรงเรียนเก้าเลี้ยวตั้งโต๊ะไหว้เจ้า ศาลเจ้าเก้าเลี้ยว เนื่องในเทศกาลตรุษจีนของอำเภอเก้าเลี้ยว ประจำปี 2561

Read more

ปัจฉิมนิเทศ

โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาจัดงานปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนที่กำลังจบปีการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6

Read more

ต้อนรับผู้อำนวยการ ผอ.สมบูรณ์ นนท์สกุล

โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการใหม่ ดร.สมบูรณ์ นนท์สกุล ณ ห้องประชุมโรงเรียนเก้าเลี้ยวิทยา โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนต่าง คณะครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

Read more

วันวานสายสัมพันธ์กีฬาครู 2561

โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ร่วมกิจกรรมวันวานสายสัมพันธ์กีฬาครู 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

Read more