ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูอัตราจ้าง

โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

วิชาเอกภาษาไทย สังคมศึกษา และนาฏศิลป์ ตามรายละเอียดเอกสารดังแนบ

 

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผสู้อน

 


เรื่อง ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง

เรื่อง ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ภาษาไทย สังคม และนาฏศิลป์

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง


เรื่อง ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ภาษาไทย สังคม และนาฏศิลป์

 

 

Read more

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ภาษาไทย สังคม นาฏศิลป์

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ภาษาไทย สังคม และนาฏศิลป์

โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย สังคม และนาฏศิลป์

ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 เมษายน 2562 (ในวันเวลาราชการ) เวลา 9.00-15.00 น. รายละเอียดดังแนบ

 

รายละเอียด ประกาศรับสมัครครูอัคราจ้าง

ใบสมัคร

 

 

Read more