ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูอัตราจ้าง

โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

วิชาเอกภาษาไทย สังคมศึกษา และนาฏศิลป์ ตามรายละเอียดเอกสารดังแนบ

 

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผสู้อน

 


เรื่อง ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง

เรื่อง ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ภาษาไทย สังคม และนาฏศิลป์

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง


เรื่อง ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ภาษาไทย สังคม และนาฏศิลป์

 

 

Read more

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ภาษาไทย สังคม นาฏศิลป์

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ภาษาไทย สังคม และนาฏศิลป์

โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย สังคม และนาฏศิลป์

ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 เมษายน 2562 (ในวันเวลาราชการ) เวลา 9.00-15.00 น. รายละเอียดดังแนบ

 

รายละเอียด ประกาศรับสมัครครูอัคราจ้าง

ใบสมัคร

 

 

Read more

แบบขอเครื่องราชย์ฯ

ตัวอย่างและแบบขอเครื่องราชย์

แบบฟอร์มถ้าดูในอินเตอร์เน็ตจะอ่านไม่รู้เรื่องต้อง donwload มาไว้ที่เครื่องจะอ่านได้ปกติ

  1. แบบ รร.๑
  2. แบบรายงานประวัติ  ตัวอย่างรายงานประวัติ

หมายเหตุ ให้ใช้เลขไทยในการเขียนแบบฟอร์ม

Read more

จัดทำบัตร ผกท.2561 แบบใหม่ *2561-03-05#428.61 กห0483.62.8-267

มณฑลทหารบกที่ 31 แจ้งการทำบัตรใหม่ให้กับ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 2561 แบบใหม่
แทนบัตรเก่า โดยรูปแบบเป็นไปตามที่หน่วยรักษาดินแดนกำหนด

Read more

แจ้งการส่งรางวัล MOE AWARD 2559 *2561-03-06#401.61 ศธ04272.1019

สพม.42 ขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาในระดับดีเด่น สำหรับผลงานที่ไม่ผ่านการพิจารณาและมีความประสงค์จะขอให้กระทรวงศึกษาทบทวนผลงาน ให้สรุปขอเสนอไม่เกิน 10 แผ่น…

Read more

อบรม ผกก. A.T.C. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ *2561-03-06#434.61 สห.อน ว1.2561

ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C.
ระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก อ.เมือง จ.อุทัยธานี

Read more

อบรม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ2560 *2561-03-05#426.61 ศธ0530.33.ว108

ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดส่งผู้เข้าอบรม สำหรับผู้ที่สนใจ
โครงการอบรมหลักสูตร “พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”

Read more