ประกาศรับสมัคร นักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4

ประกาศรับสมัคร นักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4

ประกาศรับสมัคร นักเรียนใหม่ ชั้น ม. 1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

รับสมัคร              วันที่ 25-28 มีนาคม 2561
สอบคัดเลือก      วันที่ 1 เมย. 2561
ประกาศผล         วันที่ 5 เม.ย. 2561
วันรายงานตัว     วันที่ 5 เม.ย. 2561
วัน มอบตัว         วันที่ 6 เม.ย. 2561

โดยนักเรียนชั้น ม.4 มีแผนการเรียน 2 แผนการเรียน ดังนี้
1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ “ห้องเรียน Kraeng Program”  จำนวน  1 ห้องเรียน
2. แผนการเรียนทั่วไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 056-383528 หรือ 082-2255624 คุณครูเกียรติชัย เพ็ญวิจิตร

Read more

ทดสอบบทความ

ประกาศรับสมัคร นักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
แบบสั่งการได้ที่ออกแบบมา เพื่อดำเนินการกับลำดับตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์(อังกฤษ: computer) หรือในภาษาไทยว่า คณิตกรณ์[2][3] เป็นเครื่องจักรแบบสั่งการได้ที่ออกแบบมาเพื่อดำเนินการกับลำดับตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ โดยอนุกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อพร้อมส่งผลให้คอมพิวเตอร์สามารถแก้ปัญหาได้มากมาย[/bg_collapse]

Read more

กำเนิดเพลงชาติไทย

 

ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ได้มีการใช้เพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นเพลงถวายความเคารพองค์พระมหากษัตริย์ตามธรรมเนียมสากล แม้เพลงดังกล่าวไม่ใช่เพลงชาติของประเทศสยามอย่างเป็นทางการก็ตาม แต่ก็ถืออนุโลมว่าเป็นเพลงชาติโดยพฤตินัยตามหลักดังกล่าว
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ใน พ.ศ. 2475 คณะราษฎรได้ประกาศใช้เพลงชาติมหาชัย ซึ่งประพันธ์เนื้อร้องโดย เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) เป็นเพลงชาติอยู่ 7 วัน (ใช้ชั่วคราว ระหว่างรอพระเจนดุริยางค์แต่งเพลงชาติใหม่) แต่ไม่ได้รับความนิยมจากประชาชน ต่อมาจึงได้เปลี่ยนมาเป็นเพลงชาติฉบับที่แต่งทำนองโดยพระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) เป็นเพลงชาติอย่างเป็นทางการแทนเพลงสรรเสริญพระบารมี

แทรกภาพแบบใส่ไฟล์ภาพ

แทรกภาพแบบสร้างคลังภาพ คือแสดงภาพเป็นชุดๆ นั่นเอง

 

Read more