ร่วมกิจกรรมตามรอยเสด็จประพาสต้น 111 ปี รัชกาลที่ 5

คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมตามรอยเสด็จประพาสต้น 111 ปี รัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 อำเภอเก้าเลี้ยว

 

   

 

Read more

ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ทำด้วยใจถวายพ่อหลวง

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาร่วมกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ตามโครงการร่วมร้อยใจประดิษฐ์”ดอกดารารัตน์”(ดอกไม้จันทน์)ทำด้วยใจถวายพ่อหลวง14-21กรกฎาคม2560                                                 

Read more

จัดเตรียมเทียนและผ้าป่าถวายสำหรับถวายวัดเก้าเลี้ยวและวัดลาดค้าวสามัคคี

ตกแต่งเทียนจำนำพรรษาและเตรียมผ้าป่าของคณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญถวายให้กับวัดเก้าเลี้ยวและวัดลาดค้าวสามัคคีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560

Read more