พืธีเปิดกีฬาสี60

โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน

ต้านภัยยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2560

ณ วันที่ 23-25 สิงหาคม 2560

กีฬาสีภายใน

Read more

เสด็จประภาสต้นบ้านเก้าเลี้ยว

โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาได้รับเกียรติให้เข้าร่วมกิจกรรมรำลึกวันเสด็จประภาสต้นบ้านเก้าเลี้ยวของพระพุทธเจ้าหลวง 16 สิงหาคม ร.ศ.125

   

เสด็จประภาสต้น

Read more

อาคารใหม่โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา

 

อาคารใหม่โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาใกล้แล้วเสร็จ ศิษย์เก่า ศิษย์ใหม่ ทุกท่านเตรียมพร้อมสำหรับการฉลองอาคารใหม่ที่จะเกิดขึ้นอีกไม่นานนี้

อาคารใหม่

Read more