เยี่ยมบ้านนักเรียน60

การเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นการพบปะระหว่างผู้ปกครองกับคุณครูเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน

Read more