ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย ปีการศึกษา 2561

ประกาศโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ภาษาไทย)

 

ประกาศโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้า่งชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง(ภาษาไทย)

—————————————————-

ประกาศโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย ปีการศึกษา 2561 >> คลิ๊กดูรายละเอียดด้านล่าง

Read more

ตารางสอบแก้ตัว ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560

ตารางสอบแก้ตัวของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 /2560 ที่ยังจบไม่พร้อมรุ่น ให้นักเรียนมาสอบแก้ตัวตามตารางที่กำหนดโดยด่วน
เพื่อให้นักเรียนสามารถจบได้ในปีการศึกษา 2560 นี้

Read more

ประกาศ รายชื่อและห้องสอบ ม.1, ม.4 – 2561

โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ประกาศรายชื่อและห้องสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
โดยทำการสอบในวันที่ 1 เมษายน 2561  ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบได้ที่ ลิงค์ ด้านล่าง

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 4

Read more

ประกาศ ม.3 รับวุฒิการศึกษา 30 มีนาคม 2561

ประกาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถรับวุฒิการศึกษา ได้ในวันที่ 30 มีนาคม 2561
เวลา 12.00 น. ถึง 15.00 น. โดยแต่งกายชุดนักเรียนให้ถูกต้องตามแบบฟอร์มนักเรียนเท่านั้น
หมายเหตุ จะไม่มอบวุฒิการศึกษาให้กับนักเรียน ในกรณีแต่งกายไม่เรียบร้อย เช่น สวมรองเท้าแตะในชุดนักเรียน เป็นต้น

Read more

ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และอนุมัติจบการศึกษา

ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 2/2560 และอนุมัติจบการศึกษา ดังมีรายการต่อไปนี้

# ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  >>  วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561
# สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6   >> วันที่ 12-16 มีนาคม 2561
# สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6   >> วันที่ 17-23 มีนาคม 2561

# อนุมัติจบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 (จบพร้อมรุ่น)  >> วันที่ 24-30 มีนาคม 2561
# อนุมัติจบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 (จบไม่พร้อมรุ่น) วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

# นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับวุฒิการศึกษา  >> วันที่ 30 มีนาคม 2561
# นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับวุฒิการศึกษา  >> วันที่ 4 เมษายน 2561

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามหน้าเว็บไซต์โรงเรียน เฟสบุ๊คแฟนเพจกลุ่มบริหารงานวิชาการ หรือในโปรแกรม SGS

Read more

จัดทำบัตร ผกท.2561 แบบใหม่ *2561-03-05#428.61 กห0483.62.8-267

มณฑลทหารบกที่ 31 แจ้งการทำบัตรใหม่ให้กับ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 2561 แบบใหม่
แทนบัตรเก่า โดยรูปแบบเป็นไปตามที่หน่วยรักษาดินแดนกำหนด

Read more

แจ้งการส่งรางวัล MOE AWARD 2559 *2561-03-06#401.61 ศธ04272.1019

สพม.42 ขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาในระดับดีเด่น สำหรับผลงานที่ไม่ผ่านการพิจารณาและมีความประสงค์จะขอให้กระทรวงศึกษาทบทวนผลงาน ให้สรุปขอเสนอไม่เกิน 10 แผ่น…

Read more