ประกาศรับครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทย

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา (ประกาศ 11 มค. 2562)

รายละเอียด

ใบสมัคร

Read more

แบบขอเครื่องราชย์ฯ

ตัวอย่างและแบบขอเครื่องราชย์

แบบฟอร์มถ้าดูในอินเตอร์เน็ตจะอ่านไม่รู้เรื่องต้อง donwload มาไว้ที่เครื่องจะอ่านได้ปกติ

  1. แบบ รร.๑
  2. แบบรายงานประวัติ  ตัวอย่างรายงานประวัติ

หมายเหตุ ให้ใช้เลขไทยในการเขียนแบบฟอร์ม

Read more

รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ไฟล์ Excel

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6

Read more

ประกาศระเบียบว่าด้วยการพกพาโทรศัพท์เคลื่อนที่มาโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศ ระเบียบว่าด้วยการพกพาโทรศัพท์เคลื่อนที่มาโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑

Read more

คำสั่ง ร.ร.เก้าเลี้ยววิทยา ภาคเรียนที่ 1/2561 (วิชาการ)

ของฝ่ายวิชาการทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1-2561

วันที่ เรื่อง ใบปะหน้า
13 ก.ค. 2561 คำสั่งคุมสอบตารางสอบ กลางภาคเรียนที่ 1-2561
Read more