ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูอัตราจ้าง

โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

วิชาเอกภาษาไทย สังคมศึกษา และนาฏศิลป์ ตามรายละเอียดเอกสารดังแนบ

 

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผสู้อน

 


เรื่อง ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง

เรื่อง ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ภาษาไทย สังคม และนาฏศิลป์