ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ ม.1, ม.4

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ปีการศึกษา 2562

ประกาศห้องสอบ ม.1

 

ประกาศห้องสอบ ม.4