ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ 2562

ประกาศ รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 22 – 27 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ยกเว้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 รับสมัคร ณ ห้อง E-classRoom ให้นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย

สรุปวันเวลารับสมัคร

  1. รับสมัคร วันที่ 22-27 มีนาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้น 24 มีนาคม 2562)
  2. วันสอบคัดเลือก  31 มีนาคม 2562 เวลา 8.00 น.เป็นต้นไป
  3. ประกาศผลสอบ วันที่ 3 เมษายน 2562
  4. รายงานตัว วันที่ 5 เมษายน 2562

ม.1
แผนการเรียนมีจำนวน 3 แผนการเรียน

1) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ “ห้องเรียน Kraeng Program” จำนวน 1 ห้องเรียน
2) แผนการเรียนภาษา จำนวน 1 ห้องเรียน
3) แผนการเรียนทั่วไป จำนวน 2 ห้องเรียน

Donwload File รายละเอียดการรับสมัคร ม.1

ใบสมัคร ม.1

 


ม.4
แผนการเรียนมีจำนวน 2 แผนการเรียน

1) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ “ห้องเรียน Kraeng Program” จำนวน 1 ห้องเรียน
2) แผนการเรียนภาษา
3) แผนการเรียนทวิศึกษา

Donwload File รายละเอียดการรับสมัคร ม.4

ใบสม้คร ม.4