เปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

เปิดภาคเรียนใหม่ปีการศึกษา 2561 ในวันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561

ให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบนักเรียนให้ถูกต้อง ทรงผมตัดให้เรียบร้อย