ค่ายลูกเสือ สวนสยาม’2561

โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเดินทางไกล ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว สวนสยาม แขวง คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมี นายภาคินัย ชัยดี เป็นผู้อำนวยการค่าย นายวรชัย บุญประเสริฐ เป็นผู้อำนวยการฝึก