สืบสานวัฒนธรรม ตรุษจีนเก้าเลี้ยว

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา เข้าร่วมกิจกรรมตรุษจีนของอำเภอเก้าเลี้ยว โดยเข้าร่วมขบวนแห่ต่างๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน ของวันที่ 1-2 มีนาคม 2561