ไหว้เจ้าตรุษจีน 2561 อำเภอเก้าเลี้ยว

โรงเรียนเก้าเลี้ยวตั้งโต๊ะไหว้เจ้า ศาลเจ้าเก้าเลี้ยว เนื่องในเทศกาลตรุษจีนของอำเภอเก้าเลี้ยว ประจำปี 2561