สวัสดีปีใหม่ 2561

โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา จัดงานปีใหม่ให้กับนักเรียนโดยมีของรางวัลและอาหาร ความบรรเทิงสำหรับนักเรียนเก้าเลี้ยว ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560