ร่วมกิจกรรมตามรอยเสด็จประพาสต้น 111 ปี รัชกาลที่ 5

คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมตามรอยเสด็จประพาสต้น 111 ปี รัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 อำเภอเก้าเลี้ยว