ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ทำด้วยใจถวายพ่อหลวง

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาร่วมกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ตามโครงการร่วมร้อยใจประดิษฐ์”ดอกดารารัตน์”(ดอกไม้จันทน์)ทำด้วยใจถวายพ่อหลวง14-21กรกฎาคม2560