จัดเตรียมเทียนและผ้าป่าถวายสำหรับถวายวัดเก้าเลี้ยวและวัดลาดค้าวสามัคคี

ตกแต่งเทียนจำนำพรรษาและเตรียมผ้าป่าของคณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญถวายให้กับวัดเก้าเลี้ยวและวัดลาดค้าวสามัคคีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560