อาคารใหม่โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา

 

อาคารใหม่โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาใกล้แล้วเสร็จ ศิษย์เก่า ศิษย์ใหม่ ทุกท่านเตรียมพร้อมสำหรับการฉลองอาคารใหม่ที่จะเกิดขึ้นอีกไม่นานนี้

อาคารใหม่