งานเสด็จประพาสต้น ร.5 บ้านเก้าเลี้ยว


โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาร่วมงานเสด็จประพาสต้น ร.5 ระหว่างวันที่15-17สิงหาคม 2560 ณวัดเก้าเลี้ยว