เอกสาร (กลุ่มงาน)-บริหารงานบุคคล

โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ภาษาไทย สังคม และนาฏศิลป์ ...
อ่านเพิ่มเติม
ตัวอย่างและแบบขอเครื่องราชย์ ...
อ่านเพิ่มเติม
มณฑลทหารบกที่ 31 แจ้งการทำบัตรใหม่ให้กับ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 2561 แบบใหม่ แทนบัตรเก่า โดยรูปแบบ ...
อ่านเพิ่มเติม
สพม.42 ขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาในระดับดีเด่น สำหรับผลงานที่ไม่ผ่านการพิจารณาและมีคว ...
อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C. ระหว่างวันที่ 24- ...
อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดส่งผู้เข้าอบรม สำหรับผู้ที่สนใจ โครงการอบรมหลักสูตร "พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้ ...
อ่านเพิ่มเติม
อบรม logbook เพื่อวิทยฐานะ ที่ รร.นว. อบรม 24 มีค. 2561 (ลงทะเบียน 14 มีค.2561 ชำระ 100 บาท) ...
อ่านเพิ่มเติม