กิจการนักเรียน

ประกาศรับสมัคร นักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4

ประกาศรับสมัคร นักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ...
อ่านเพิ่มเติม
/

ทดสอบบทความ

ประกาศรับสมัคร นักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 ...
อ่านเพิ่มเติม
/

พืธีเปิดกีฬาสี60

โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2560 ณ วันที่ 23-25 สิงห ...
อ่านเพิ่มเติม
/

เยี่ยมบ้านนักเรียน60

การเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นการพบปะระหว่างผู้ปกครองกับคุณครูเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับ ...
อ่านเพิ่มเติม
/

เสด็จประภาสต้นบ้านเก้าเลี้ยว

โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาได้รับเกียรติให้เข้าร่วมกิจกรรมรำลึกวันเสด็จประภาสต้นบ้านเก้าเลี้ยวของพระพุทธ ...
อ่านเพิ่มเติม
/

ร่วมกิจกรรมตามรอยเสด็จประพาสต้น 111 ปี รัชกาลที่ 5

คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมตามรอยเสด็จประพาสต้น 111 ปี ...
อ่านเพิ่มเติม
/

ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ทำด้วยใจถวายพ่อหลวง

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาร่วมกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ตามโครงการร่วมร้อยใจประดิษฐ์"ดอกด ...
อ่านเพิ่มเติม
/

จัดเตรียมเทียนและผ้าป่าถวายสำหรับถวายวัดเก้าเลี้ยวและวัดลาดค้าวสามัคคี

ตกแต่งเทียนจำนำพรรษาและเตรียมผ้าป่าของคณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญถวายให้กับวัดเก้าเลี้ยวและวัดลาดค ...
อ่านเพิ่มเติม
/

ทำความสะอาดเตรียมจัดงานวันแม่

นักเรียนร่วมกันทำความสะอาดหอประชุมเตรียมจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 ...
อ่านเพิ่มเติม
/

อาคารใหม่โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา

อาคารใหม่โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาใกล้แล้วเสร็จ ศิษย์เก่า ศิษย์ใหม่ ทุกท่านเตรียมพร้อมสำหรับการฉลองอาค ...
อ่านเพิ่มเติม
/